An Leabhar Órga

Liostáiltear anseo an chéad dhá chéad duine nó eagraíocht a thugann airgead -mar shintiús nó mar thabhartas- don bhFondúireacht

 

TABHARTAS

Seán Ó h-Aodha

Gael-Taca

Gael Linn

Uaitéar Ó Ciarúain

Ciaran Ó Finneadha

Seán Ó Nuanáin

Michéal Ó Riabhaigh

Vivian Uibh Eachach

Pádraig Mac Fhearghusa, Tra Li

Sean O'Connor, CT, SAM

Antóin Mac Unfraigh

J. A O’Regan

 

Liam Mac Cóil

Gael Sionnanna

Beyond the Pale P.R.

Irish Books & Gifts, New Jersey SAM

Séamus Ó Murchú, Inis Córthaigh

J Ivan Cremins, Luimneach

Comhar na Múinteoirí Gaeilge

Pádraig Ó Snodaigh, BÁC

Anna Ni Chartúir & Darach Ó Scolaí

Aibhistín Ó Duibh

Iarla Mac Aodha Bhuí

 

SINTIÚIS

Aoife Ní Scolaí

Breandán Mac Cormaic

Fionnbarra Ó Brolcháin

Muireann Ni Mhoráin

Deirbhile Nic Craith

Conchúr Ó Giollagáin

Seosamh Mac Donnacha

Joan Power

Ruadhán Mac Cormaic

Máiréad Ni Eithir

Micheál Ó Fríl

Liam& Bairbre Mac Con Iomaire

Proinsias Ó Mórdha RIP

Tomás Ó Muircheartaigh

Máire de Grás

Fachtna Ó Drisceoil

Jacqueline Ní Fhearghusa

Julian de Spáinn

Pádraig Ó Fearaíl

Colm Ó Tórna

 

Pádraig Ó Duibhir

Niall Ó Cléirigh

Foras Patrúnachta na Scoileanna lán-Ghaeilge

Conradh na Gaeilge

Glór na nGael

Ógras

Máire Ní Rianaigh

Comhdhail Naisiúnta na Gaeilge

Anna Davitt

Michéal Ó Ruairc

Dónal& Bríd Ó Conaill

Niall Ó Murchadha

P.T. Mac Ruairí

Gaelscoileanna

M&D Ó Baoill

Bláthnaid Ó Brádaigh

Seán Ó Brádaigh

Uinseann Mac Thómais

Peter & Mary Bailey

 

Tá Fondúireacht na Gaeilge Teo ag brath ortsa chun difriocht a dhéanamh.

Tabhair Tabhartais
Haghaidh Ordú Seasta