Eolas faoin gComhlacht

Is cuideachta faoi theorainn ráthaíochta gan scairchaipitil í Fondúireacht na Gaeilge le uimhir chláraithe 432242, agus is fo-chomhlacht í don Meitheal Straitéise, Taighde agus Tionscnamh (MSTT) Teo, cuideachta eile faoi theorainn ráthaíochta gan scairchaipitil (féach giotai as an Meabhrán agus Airteagail na Meithle thios).

Stiúrthóirí Reatha

Jacqueline Ní Fhearghusa (Cathaoirleach) iar-Phríomhfheidhmeannach Ghaelscoileanna

An Dr Dónall P. Ó Baoill, Ollamh le Gaeilge, Ollscoil na Banríona, Béal Feirste

Cathal Ó Donnghaile, Stiúrthóir, Coláiste Speirín, Co Thír Eoghain

An Dr Conchúr Ó Giollagáin, Léachtóir, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Muireann Ní Mhóráin, Príomhfheidhmeannach, An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta

Aoife Ní Scolai, iar ard-Rúnai, Conradh na Gaeilge, oide.

 

Príomhfheidhmeannach

Tá Breandán Mac Cormaic ag feidhmniú mar phríomhfheidhmeannach i láthair na huaire. Is bainisteoir stiúrtha é le B.Mac Cormaic Teo. agus Cathaoirleach na Comhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta.

 

Meabhrán agus Airtigeail na Fondúireachta

brúigh anseo

 

An Mheitheal Straitéise, Taighde agus Tionscnamh (MSTT) Teo

Is cuideachta faoi theorainn ráthaíochta gan scairchaipiteal é an Mheitheal Straitéise, Taighde agus Tionscnamh (MSTT) Teo, le uimhir chláraithe 427995 (féach giotai as an Meabhrán agus Airteagail na Meithle thios).

 

Stiúrthóirí Reatha

Breandán Mac Cormaic, (Cathaoirleach) Bainisteoir Stiúrtha le B.Mac Cormaic Teo.,

Cathaoirleach, an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta.,

Stiúrthóir Fhoras Patrúnachta na Scoileanna lán-Ghaeilge

An Dr Dónall P. Ó Baoill, Ollamh le Gaeilge, Ollscoil na Banríona, Béal Feirste

Deirbhile Nic Craith, Oifigeach Oideachais, Cumann Muinteoiri Éireann

Cathal Ó Donnghaile, Stiúrthóir, Coláiste Speirín, Co Thír Eoghain

Jacqueline Ní Fhearghusa (Cathaoirleach) iar-Phríomhfheidhmeannach Ghaelscoileanna

An Dr Conchúr Ó Giollagáin, Léachtóir, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

An Dr. Réimi Mathers, Iontaobhas na Gaelscolaíochta, Béal Feirste

Muireann Ní Mhóráin, Príomhfheidhmeannach, An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta

Aoife Ní Scolai, iar ard-Rúnai, Conradh na Gaeilge, oide

 

Meabhrán agus Airtigeail na Meithle (Giotai as)

brúigh anseo

Tá Fondúireacht na Gaeilge Teo ag brath ortsa chun difriocht a dhéanamh.

Tabhair Tabhartais
Haghaidh Ordú Seasta