Fáilte go Fondúireacht na Gaeilge Teo

Bunaíodh Fondúireacht na Gaeilge le déanaí chun maoin a bhailiú ó fhoinsí príobháideacha in Éirinn agus thar lear le haghaidh tograí Gaeilge i réimsí an oideachais agus an phobail i bPoblacht na hÉireann agus i dTuaisceart Éireann.

Is cás eisceachtúil é an Fhondúireacht i saol na n-eagraiochtaí Gaeilge in Éirinn de bharr nach bhfaighaimid aon mhaoiniú ón Stát agus dá bhri sin táimid ag brath ar airgead deonach chun an obair a chur i gcrích.

Táimid ag brath ortsa chun an eagraíocht a thógáil. Is gá go mbeadh ioncaim bliantiúil de thuairim €150,000 againn chun an Fhondúireacht a chur ar bhonn buan.

Is féidir leatsa difríocht a dhéanamh

Tabhair cabhair dúinn trí thabhartas a thabhairt dúinn nó trí shíntiús míosúil a ghlacadh.

Déan Difríocht - Tabhair Tacaíocht Dúinn
Déan cliceáil ar an gcnaipe “Tabhair Tabhartas” chun airgead a dheonú trí “PayPal” nó déan an fhoirm le haghaidh ordú seasta a íoslódáil
Tabhair Tabhartais
Haghaidh Ordú Seasta